Balad

Fr ballade bir şiir türü Prov balada oyun havası Lat ballare raksetmek EYun ballē βαλλη hoplama, raks EYun bállō, bol- βάλλω, βολ- atmak, fırlatmak  balistik

Tarihte En Eski Kaynak

[ Özön, Türkçe-Yabancı Kelimeler Sözlüğü (1961) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca ballade "bir şiir türü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Provansal dilinde balada "oyun havası" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ballare "raksetmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Eski Yunanca ballē βαλλη z "hoplama, raks" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca bállō, bol- βάλλω, βολ- z "atmak, fırlatmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için balistik maddesine bakınız.

Ek Bilgi

Bakteriyolojihane-i Şahane ve Daülkelb (Kuduz) Hastanesi İstanbul"da 1887"de kurulmuştur.

Etiketler: Alıntı, Fransızca , Provansal, Türeme, Klasik Latince, Antik Yunanca kategori veya etiketlerine bağlıdır. Balad ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play