Provansal Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Provansal Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Provansal kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Fransızca muscat "güzel kokulu bir üzüm ve bundan yapılan şarap" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Provansal dilinde musc "misk" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça msk kökünden gelen misk مسك z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için misk maddesine bakınız.
Fransızca ballade "bir şiir türü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Provansal dilinde balada "oyun havası" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ballare "raksetmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Eski Yunanca ballē βαλλη z "hoplama, raks" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca bállō, bol- βάλλω, βολ- z "atmak, fırlatmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için balistik maddesine bakınız.
Fransızca troubadour "ortaçağda saz şairi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Provansal dilinde aynı anlama gelen trobador sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince tropator "şarkıcı" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Geç Latince tropa "şiirde beyit, şarkı" sözcüğünden +or sonekiyle türetilmiştir. Geç Latince sözcük Eski Yunanca trópos τρόπος z "1. çevirme, 2. özellikle söz çevirme, söz sanatı, zekice söylenmiş söz" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için tropik maddesine bakınız.
Fransızca barrette "düz tepeli şapka, madenci kaskı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca barretta veya biretta "düz tepeli şapka, bere" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Provansal dilinde aynı anlama gelen beret veya berret sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için bere2 maddesine bakınız.
Fransızca béret "düz tepeli kenarsız şapka" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Provansal dilinde aynı anlama gelen berret sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince birrus "bir tür külahlı cübbe, burnus" sözcüğünün küçültme halisidir.
İtalyanca damigiana "büyük ve enli su şişesi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Fransızca aynı anlama gelen dame-jeanne veya Provansal dilinde aynı anlama gelen damajana sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca falbala "süsleme amacıyla kullanılan geniş kurdele" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Provansal dilinde farbella "bordür, bezeme" sözcüğünden alıntıdır.
İtalyanca flauta veya Fransızca flute "bir tür nefesli çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Provansal dilinde aynı anlama gelen flaut sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca foulard "1. bir tür çok ince ipekli veya pamuklu kumaş, 2. bu kumaştan yapılan atkı veya mendil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Provansal dilinde foulat "hafif yazlık kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Provansal dilinde fouler "basmak, bastırmak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
Fransızca gaffe "1. ucu çengelli sopa, 2. pot kırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Provansal dilinde gaf "ucu çengelli sopa" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca mascotte "uğur getirdiğine inanılan nesne" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Provansal dilinde masco "cadı, büyücü" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca nougat "koz helvası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Provansal dilinde nougo "ceviz" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen nux, nuc- sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için nua maddesine bakınız.
Fransızca auberge "pansiyon, yolcular için yeme ve barınma yeri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Provansal dilinde aynı anlama gelen alberga sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *haribergo sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *hēri-bergōn "asker-barındırma" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca truffe "toprak altında yetişen bir tür yumru şeklinde mantar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Provansal dilinde aynı anlama gelen truffa veya tartufa sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen tuber veya tufer sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca violon "keman" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca violone "eski bir çalgı, büyük keman" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Provansal dilinde viola "eski bir çalgı, alto keman" sözcüğünün büyütme halidir. Daha fazla bilgi için viyola maddesine bakınız.
İtalyanca viola "Batı müziğinde bir çalgı, alto keman" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Provansal dilinde viola "kemana benzer eski bir çalgı" sözcüğünden alıntıdır.

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.