Sert

Fa/OFa sard سرد soğuk, keskin, katı Ave sarəta- soğuk << HAvr *kelə-t- HAvr *kel- soğumak, donmak

Tarihte En Eski Kaynak

serd "keskin soğuk" [ Darir (çev.), Kıssa-i Yusuf (1377 yılından önce) : karşısında oturırdı derdile, zāri kılur her dem āj-ı serdile ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) sard سرد z "soğuk, keskin, katı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde sarəta- "soğuk" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kelə-t- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kel- "soğumak, donmak" kökünden türetilmiştir.

Ek Bilgi

Hintavrupa Anadilinde *kerəs- > Avesta (Zend) dilinde sarah- (kafa), Eski Yunanca kéras (boynuz), Latince cere-brum (beyin). ● Hintavrupa Anadilinde *krsno- > Eski Yunanca kránon (boynuz), kraníon (kafa, kafatası). ● Hintavrupa Anadilinde *krən-go- > Sanskritçe śriŋga (boynuz) ● Hintavrupa Anadilinde *kr- ve *kr-nu- > Latince cornus, Germence *hurnaz > İngilizce horn (boynuz). ● Hintavrupa Anadilinde *keru- > Latince cervus (“boynuzlu” > geyik). ● Hintavrupa Anadilinde *krə-t- > Eski Yunanca karoton (“boynuz kök” > havuç) > İngilizce carrot.Hintavrupa Anadilinde *krei- > Germence *hraina (“boynuzlu” > geyik).

Benzer Kelimeler

Etiketler: Alıntı, Yeni Farsça, Eşkökenlilik, Avesta, Ses evrimi, Hintavrupa Anadili , Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır. Sert ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play