Payanda

Fa pāyande پاينده duran veya durduran şey, sabit, sabitleyici Fa pāyidan, pāy- پايدن, پاى ayakta durmak, kalmak (Ave pādayati a.a. Ave pād ayak )  pa

Tarihte En Eski Kaynak

pāyende "baki, kalıcı" [ Dede Korkut Kitabı (1400 yılından önce) : Hak size yaman getürmesün, devletüñüz payende olsun ]
"destek" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Farsça pāyande پاينده z "duran veya durduran şey, sabit, sabitleyici" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça pāyidan, pāy- پايدن, پاى z "ayakta durmak, kalmak" fiilinden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen pādayati sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde pād "ayak" sözcüğünden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için pa maddesine bakınız.

Ek Bilgi

Farsça sözcük pāre1 (pare, parça) ile eşseslidir; ancak etimolojisinin bağımsız olduğu kanısındayım. Karş. Christian Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch 889. || Hintavrupa dillerinde "ödemek" ve "ödül" anlamlarını taşıyan *per- fiil kökü, "öte, ileri" anlamını taşıyan per edatıyla ilgilidir. Türkçede aynı anlam bağı öte edatı ve öde- ve ödül sözcükleri arasında bulunur. || Aynı HAvr kökünden Latince pretium (ödül, fiyat) > İngilizce price (fiyat) ve prize (ödül).

Etiketler: Alıntı, Yeni Farsça, Türeme, Eşkökenlilik, Avesta, Aynı anlamda kategori veya etiketlerine bağlıdır. Payanda ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play