Payanda - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Payanda Kelime Kökeni

Fa pāyande پاينده duran veya durduran şey, sabit, sabitleyici Fa pāyidan, pāy- پايدن, پاى ayakta durmak, kalmak (Ave pādayati a.a. Ave pād ayak )  pa

Tarihte En Eski Kaynak

pāyende "baki, kalıcı" [ Dede Korkut Kitabı (1400 yılından önce) : Hak size yaman getürmesün, devletüñüz payende olsun ]
"destek" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Farsça pāyande پاينده z "duran veya durduran şey, sabit, sabitleyici" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça pāyidan, pāy- پايدن, پاى z "ayakta durmak, kalmak" fiilinden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen pādayati sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde pād "ayak" sözcüğünden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için pa maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Farsça sözcük pāre1 (pare, parça) ile eşseslidir; ancak etimolojisinin bağımsız olduğu kanısındayım. Karş. Christian Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch 889. || Hintavrupa dillerinde "ödemek" ve "ödül" anlamlarını taşıyan *per- fiil kökü, "öte, ileri" anlamını taşıyan per edatıyla ilgilidir. Türkçede aynı anlam bağı öte edatı ve öde- ve ödül sözcükleri arasında bulunur. || Aynı HAvr kökünden Latince pretium (ödül, fiyat) > İngilizce price (fiyat) ve prize (ödül).

Etiketler: Yeni Farsça, Türeme, Yeni Farsça, Eşkökenlilik, Avesta, Türeme, Avesta kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.