Koz - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Koz Kelime Kökeni

Fa gawz/gōz گوز ceviz (Aram gawzā גוזא a.a. ) HAvr *kneuk- a.a.

Tarihte En Eski Kaynak

koz yağı "ceviz yağı" [ İbni Mühenna, Lugat (1300 yılından önce) ]
"iskambilde alıcı kâğıt" [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Farsça gawz veya gōz گوز z "ceviz" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen gawzā גוזא z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kneuk- kökünden türetilmiştir.

Ek Açıklamalar

Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) gawz, Ermenice ınkūz ընկոյզ, Latince nux, gen. nucis, (ceviz) İngilizce nut < knut (aynı anlamda) ve knot (budak), Eski İrlandaca cnū, gen. cnō (ceviz) biçimleri, Hintavrupa Anadilinde *kneuk- ve kneut- biçimlerine dayanır. Latincede /kn-/ > /n-/ evrimi tipiktir. Ermenicede /kn/ > /nk/ metatezi görülür. || İbranice egōz, Aramice/Süryanice gawzā ve Ar cawz (ceviz) biçimleri Eski veya Orta Farsçadan alıntıdır. Ceviz bitkisinin anavatanı Yukarı Mezopotamya ve Batı İran'dır.

Etiketler: Yeni Farsça, Eşkökenlilik, Aramice ve Süryanice, Türeme, Hintavrupa Anadili kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.