Koza - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Koza Kelime Kökeni

Fa ġōza/ġōzak غوزه/غوزك pamuk kozası, ipek böceği kozası Sans kóśa कोश meyve veya ceviz kabuğu, pamuk kozası Sans kuś- kucaklamak, içine almak

Tarihte En Eski Kaynak

kozak "pamuk veya ceviz kozası, çam fıstığı" [ Kitabü-l İdrak Haşiyesi (1500 yılından önce) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Farsça ġōza veya ġōzak غوزه/غوزك z "pamuk kozası, ipek böceği kozası" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Sanskritçe kóśa कोश z "meyve veya ceviz kabuğu, pamuk kozası" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe kuś- "kucaklamak, içine almak" kökünden türetilmiştir.

Ek Açıklamalar

Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) gawz, Ermenice ınkūz ընկոյզ, Latince nux, gen. nucis, (ceviz) İngilizce nut < knut (aynı anlamda) ve knot (budak), Eski İrlandaca cnū, gen. cnō (ceviz) biçimleri, Hintavrupa Anadilinde *kneuk- ve kneut- biçimlerine dayanır. Latincede /kn-/ > /n-/ evrimi tipiktir. Ermenicede /kn/ > /nk/ metatezi görülür. || İbranice egōz, Aramice/Süryanice gawzā ve Ar cawz (ceviz) biçimleri Eski veya Orta Farsçadan alıntıdır. Ceviz bitkisinin anavatanı Yukarı Mezopotamya ve Batı İran'dır.

Etiketler: Yeni Farsça, Sanskritçe, Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.