Kozalak - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Kozalak Kelime Kökeni

TTü koza/kozak pamuk kozası, çam kozalağı +AlAk ● TS xvi Fa ġōze غوزه pamuk kozası  koza

Tarihte En Eski Kaynak

kozak "pamuk kozası, çam kozalağı" [ Câmi-ül Fürs (1501) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Türkiye Türkçesinde koza veya kozak "pamuk kozası, çam kozalağı" sözcüğünden +AlAk sonekiyle türetilmiştir. Türkçe sözcük Farsça ġōze غوزه z "pamuk kozası" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için koza maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) gawz, Ermenice ınkūz ընկոյզ, Latince nux, gen. nucis, (ceviz) İngilizce nut < knut (aynı anlamda) ve knot (budak), Eski İrlandaca cnū, gen. cnō (ceviz) biçimleri, Hintavrupa Anadilinde *kneuk- ve kneut- biçimlerine dayanır. Latincede /kn-/ > /n-/ evrimi tipiktir. Ermenicede /kn/ > /nk/ metatezi görülür. || İbranice egōz, Aramice/Süryanice gawzā ve Ar cawz (ceviz) biçimleri Eski veya Orta Farsçadan alıntıdır. Ceviz bitkisinin anavatanı Yukarı Mezopotamya ve Batı İran'dır.

Etiketler: Türeme, Türkiye Türkçesi, bkz: Türkçe ekler, İlk kullanım, Yeni Farsça kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.