Gnostik - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Gnostik Kelime Kökeni

Fr gnostique İng gnostic antik çağda bir felsefe ekolü ve bu ekole mensup kimse EYun gnōstikós γνωστικός bilen, bilgili, a.a. EYun gignōskō, gnō- γιγνωσκω, γνω- bilmek +ikos << HAvr *gnō- a.a.  not

Tarihte En Eski Kaynak

gnostizm [ Meydan-Larousse (1969) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca gnostique veya İngilizce gnostic "antik çağda bir felsefe ekolü ve bu ekole mensup kimse" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gnōstikós γνωστικός z "bilen, bilgili, antik çağda bir felsefe ekolü ve bu ekole mensup kimse" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca gignōskō, gnō- γιγνωσκω, γνω- z "bilmek" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gnō- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için not maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Hastalık sonucunda gözbebeğinin aldığı renkten ötürü.

Etiketler: Fransızca, İngilizce, Antik Yunanca, Türeme, Antik Yunanca, bkz: Yabancı ekler, Ses evrimi, Hintavrupa Anadili, kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.