Ek+

EYun ék/ek- εκ içeriden dışarıya çıkma, dışa yönelme, ayrılma bildiren edat ve fiil öneki << HAvr *eghs-  ex+

Tarihte En Eski Kaynak

eŋ yeri/ek yeri "mafsal" [ TDK, Tarama Sözlüğü (1400-1800) ]
ek "ilave edilen parça, yama" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]
eklemek "yamamak, giysiye ek yapmak" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Türkçe egin "mafsal" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için eğin maddesine bakınız.

Ek Bilgi

TTü özgü biçimin, eş anlamlı eğin sözcüğünden metatez yoluyla (egn > eng) türemiş olması muhtemel görünmektedir.

Benzer Kelimeler

Etiketler: Alıntı, Antik Yunanca, Ses evrimi, Hintavrupa Anadili kategori veya etiketlerine bağlıdır. Ek+ ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play