Anti+

Fr/İng anti karşı, zıt EYun antí αντί bir şeyle yüzyüze, alın alına, karşı karşıya olma bildiren edat ve fiil öneki << HAvr *ant- yüz, alın

Tarihte En Eski Kaynak

antiseptik [ Mehmet Bahaettin, Yeni Türkçe Lugat (1924) ]
antidemokratik [ c (1938) : Bu devletçilik sosyalist olmadığı gibi, tamamile antidemokratik veya altiliberal de değildir. ]
antitez [ c (1938) : (...)partileri parti yapan şey, onların karşısında birer antitez ifade eden muhtelif teşekküllerin bulunmasıdır. ]
anti-aging [ m (2000) : Dr. Zafer Hasçelik ise önümüzdeki günlerde "Anti Aging" merkezi açacaklarını söyledi ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca ve İngilizce anti "karşı, zıt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca antí αντί z "bir şeyle yüzyüze, alın alına, karşı karşıya olma bildiren edat ve fiil öneki" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ant- "yüz, alın" biçiminden evrilmiştir.

Ek Bilgi

Eski Yunanca bileşiklerde "önce" anlamı ağır basar. Buna karşılık modern Batı dillerinden kaynaklanan türevlerde daima "karşı, karşıt" anlamındadır. || Aynı HAvr kökten Latince ante (ön, önce), Almanca ent- (karşıtlık bildiren önek). İngilizce and ve Almanca und ("ve") bağlacı, esasen "karşı karşıya, karşılıklı" anlamına gelen bir edattan türemiştir.

Benzer Kelimeler

Etiketler: Alıntı, Fransızca ve İngilizce , Antik Yunanca, Ses evrimi, Hintavrupa Anadili kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play