Antisemit - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Antisemit Kelime Kökeni

Fr antisémite Yahudi düşmanı Fr anti+ sémite Sami ırkından olan (Yahudi veya Arap) EYun Sém σέμ Nuh'un oğlu, Yahudi ve Arap ırklarının atası olduğu söylenen mitolojik şahsiyet İbr Şem שם a.a. =? İbr şem שם isim  anti+

Tarihte En Eski Kaynak

antisemit [ c (1939) : Fakat her nedense, Anti-semit olmadığı söylenen Fransızlar, ona rağmen itimadsız ve mutheriz davranırlar. ]
antisemitizm [ m (1953) : an'anevî Rus antisemitizminin hortladığı kanaati uyanmaktadır ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca antisémite "Yahudi düşmanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca sémite "Sami ırkından olan (Yahudi veya Arap)" sözcüğünden anti+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca Sém σέμ z "Nuh'un oğlu, Yahudi ve Arap ırklarının atası olduğu söylenen mitolojik şahsiyet" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen Şem שם z özel adından alıntıdır. Bu sözcük İbranice şem שם z "isim" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için anti+ maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Eski Yunanca bileşiklerde "önce" anlamı ağır basar. Buna karşılık modern Batı dillerinden kaynaklanan türevlerde daima "karşı, karşıt" anlamındadır. || Aynı HAvr kökten Latince ante (ön, önce), Almanca ent- (karşıtlık bildiren önek). İngilizce and ve Almanca und ("ve") bağlacı, esasen "karşı karşıya, karşılıklı" anlamına gelen bir edattan türemiştir.

Etiketler: Fransızca, Türeme, Fransızca, Türeme, Antik Yunanca, İbranice, Eşkökenlilik, İbranice kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.