Antidot - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Antidot Kelime Kökeni

Fr antidote zehire karşı verilen ilaç, panzehir EYun antídōton αντίδωτον a.a. EYun anti+ dōtos δωτος verilen EYun dídōmi, do- δίδωμι, δο- vermek  doz

Tarihte En Eski Kaynak

[ c (1947) : zehrin mahiyetini bilmiyoruz ki antidot verelim ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca antidote "zehire karşı verilen ilaç, panzehir" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen antídōton αντίδωτον z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dōtos δωτος z "verilen" sözcüğünden anti+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca dídōmi, do- δίδωμι, δο- z "vermek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için doz maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Eski Yunanca bileşiklerde "önce" anlamı ağır basar. Buna karşılık modern Batı dillerinden kaynaklanan türevlerde daima "karşı, karşıt" anlamındadır. || Aynı HAvr kökten Latince ante (ön, önce), Almanca ent- (karşıtlık bildiren önek). İngilizce and ve Almanca und ("ve") bağlacı, esasen "karşı karşıya, karşılıklı" anlamına gelen bir edattan türemiştir.

Etiketler: Fransızca, Antik Yunanca, Türeme, Antik Yunanca, Türeme, Antik Yunanca kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.