Tomurcuk

*tomur kabartı?, yuvarlak ve dolgun şey? +çUk  tomruk

Tarihte En Eski Kaynak

tomurçuk "çiçek goncası" [ Kitabü-l İdrak Haşiyesi (1500 yılından önce) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Türkçe yazılı örneği bulunmayan *tomur "kabartı?, yuvarlak ve dolgun şey?" sözcüğünden +çUk sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tomruk maddesine bakınız.

Ek Bilgi

Karş. Moğolca togurçag/tomurçag (çiçek, kabarık şey, kozalak). Moğolca biçim, özgün sözcüğün **tomurçak << *toŋurçak olduğunu düşündürür. Karş. yumurcak Anlam ilişkisi için karş. gonca, flora

Etiketler: Türeme, her çeşit Türkçe kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play