Tomruk - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Tomruk Kelime Kökeni

tomur- şişirmek +Ik İdr  domal-

Tarihte En Eski Kaynak

tomurmak "şişirmek, top haline getirmek" [ Ebu Hayyan, Kitabü-l İdrak (1312) ]
tomruk/tomuruk "kalın ağaç gövdesi, kütük" [ Kitabü-l İdrak Haşiyesi (1500 yılından önce) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Türkçe tomur- "şişirmek" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. (İlk kullanımı: İdr) Daha fazla bilgi için domal- maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Tomurcuk sözcüğü bariz bir şekilde *tomur adını gerektirirken, bu sözcüğün tomur- gibi bir fiilden türediği varsayılmalıdır. ● Karş. Moğolca tomura- (büyümek), toburuu (kabarmış şey, top, yumru). İkinci sözcük Eski Türkçe *topurug veya topuz eşdeğeridir. Yapısı meçhul olan *tom köküyle top arasında yapısal bir ilişki düşünülebilir. Karş. tombul << *topul.

Etiketler: Türeme, her çeşit Türkçe, bkz: Türkçe ekler, İlk kullanım kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.