Tomurcuk - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Tomurcuk Kelime Kökeni

*tomur kabartı?, yuvarlak ve dolgun şey? +çUk  tomruk

Tarihte En Eski Kaynak

tomurçuk "çiçek goncası" [ Kitabü-l İdrak Haşiyesi (1500 yılından önce) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Türkçe yazılı örneği bulunmayan *tomur "kabartı?, yuvarlak ve dolgun şey?" sözcüğünden +çUk sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tomruk maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Karş. Moğolca togurçag/tomurçag (çiçek, kabarık şey, kozalak). Moğolca biçim, özgün sözcüğün **tomurçak << *toŋurçak olduğunu düşündürür. Karş. yumurcak. Anlam ilişkisi için karş. gonca, flora.

Etiketler: Türeme, her çeşit Türkçe, bkz: Türkçe ekler kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.