Tazı - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Tazı Kelime Kökeni

Fa tāzī تازى hızlı koşan, akıncı, Arap, bir tür yarış ve savaş köpeği OFa tāzīk akıncı, Arap Fa/OFa taχtan, tāz koşmak, akın etmek Ave tak-, taçaiti a.a. << HAvr *tekʷ- seğirtmek, hızlı gitmek

Tarihte En Eski Kaynak

"Arap atı" [ Kutadgu Bilig (1070) : kevel tazı büktel tagı arkunı ]
"Arap" [ ed. Borovkov, Orta Asya'da Bulunmuş Kuran Tefsirinin... (1300 yılından önce) ]
tazî at "soylu ve hızlı at" [ Ebu Hayyan, Kitabü-l İdrak (1312) ]
"cins köpek" [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco (1533) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Farsça tāzī تازى z "hızlı koşan, akıncı, Arap, bir tür yarış ve savaş köpeği" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) tāzīk "akıncı, Arap" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) taχtan, tāz "koşmak, akın etmek" fiilinden türetilmiştir. Farsça fiil Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen tak-, taçaiti sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tekʷ- "seğirtmek, hızlı gitmek" biçiminden evrilmiştir.

Ek Açıklamalar

Karş. Soğdca ve Doğu İran lehçelerinde tāçik (Arap, Horasan ve Maveraünnehir'de Farsça konuşan fakat Arap sayılan Müslümanlara verilen ad). Tacik etnonimi buradan gelir. Karş. Ermenice taçik > dacig տաճիկ (Müslüman > Türk).

Etiketler: Yeni Farsça, Eşkökenlilik, Orta Farsça, Türeme, Yeni Farsça, Eşkökenlilik, Avesta, Ses evrimi kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.