Ruz

Fa rūz روز gün << OFa rōç/rōz a.a. << EFa rauçah- a.a. Ave raoçah- ışık, aydınlık Sans rōçati aydınlık olmak, ışımak << HAvr *louk-o- gündüz, ışık, aydınlık HAvr *leuk- ışımak, parlamak

Tarihte En Eski Kaynak

ruz [ Atebet-ül Hakayık (1300 yılından önce) ]
ruzname "[Fa rūznāme روزنامه] günllük, takvim, kronik" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Farsça rūz روز z "gün" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen rōç veya rōz sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen rauçah- sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde raoçah- "ışık, aydınlık" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe rōçati "aydınlık olmak, ışımak" fiili ile eş kökenlidir. Sanskritçe fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *louk-o- "gündüz, ışık, aydınlık" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *leuk- "ışımak, parlamak" kökünden türetilmiştir.

Ek Bilgi

Aynı kökten Latince lucere, Germence *leuhtan (aydınlık olmak, ışımak); Sanskritçe ruçi, Latince lux, lumen, İngilizce light, Ermenice luys, Rusça luts (ışık); Sanskritçe rōka, Yeni Yunanca leukós (aydınlık, beyaz); Latince lūna, Ermenice lusin (ay). Arapça rizḳ (günlük yiyecek) Orta Farsçadan alıntıdır.

Benzer Kelimeler

Etiketler: Alıntı, Yeni Farsça, Ses evrimi, Orta Farsça, Aynı anlamda, Eski Farsça , Eşkökenlilik, Avesta, Sanskritçe, Hintavrupa Anadili , Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır. Ruz ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play