Pozitif

Fr positif müspet, olumlu OLat positivus 1. gramerde olumlu önerme, 2. mantıkta veri Lat ponere, pos- koymak  pozisyon

Tarihte En Eski Kaynak

pozitif [ Mehmet Bahaettin, Yeni Türkçe Lugat (1924) ]
pozitivizm "[Fr positivisme] bilginin müspet olgu ve gözleme dayandığını savunan felsefi görüş" [ Ahmet Mithat Ef. (1877) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca positif "müspet, olumlu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince positivus "1. gramerde olumlu önerme, 2. mantıkta veri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ponere, pos- "koymak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pozisyon maddesine bakınız.

Ek Bilgi

Latince fiilin şimdiki zaman kökü pon-, perfekt kökü pos- olup, Fransızca poser (koymak) fiili, Latince fiilin perfekt kökünden türetilmiştir. Dolayısıyla, ör: Latince componere > Fransızca composer.

Etiketler: Alıntı, Fransızca , Orta Latince, Türeme, Klasik Latince kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play