Pozisyon - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Pozisyon Kelime Kökeni

Fr position konum, durum Lat positio Lat ponere, pos- koymak +tion  posta

Tarihte En Eski Kaynak

[ Ahmet Mithat Ef. (1908 yılından önce) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca position "konum, durum" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince positio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ponere, pos- "koymak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için posta maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Latince fiilin şimdiki zaman kökü pon-, perfekt kökü pos- olup, Fransızca poser (koymak) fiili, Latince fiilin perfekt kökünden türetilmiştir. Dolayısıyla, ör: Latince componere > Fransızca composer.

Etiketler: Fransızca, Klasik Latince, Türeme, Klasik Latince, bkz: Yabancı ekler kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.