Poem

Fr poème şiir Lat poema a.a. EYun poíēma ποίημα eser, mamul, yapı, özellikle sanat eseri, şiir EYun poiéō ποιέω yapmak, imal veya inşa etmek +ma << HAvr *kʷoi-wo- HAvr *kʷei-2 yapmak, üstüste koymak, katmak, inşa etmek

Tarihte En Eski Kaynak

poem [ c (1931) ]
poetik [ c (1940) : Cumartesi 30 Mart: Matine poetik ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca poème "şiir" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen poema sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca poíēma ποίημα z "eser, mamul, yapı, özellikle sanat eseri, şiir" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca poiéō ποιέω z "yapmak, imal veya inşa etmek" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷoi-wo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷei-2 "yapmak, üstüste koymak, katmak, inşa etmek" kökünden türetilmiştir.

Ek Bilgi

Önseste HAvr /kʷ/ Yunancaya /p/, İndo-Aryan dillerine /ç/ olarak yansır.

Etiketler: Alıntı, Fransızca , Klasik Latince, Aynı anlamda, Antik Yunanca, Türeme, Ses evrimi, Hintavrupa Anadili kategori veya etiketlerine bağlıdır. Poem ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play