Peynir

Fa/OFa panīr پنير a.a. << OFa panīr a.a. (Ave payah- süt Sans páyas पयस् süt )

Tarihte En Eski Kaynak

penir [ Ebu Hayyan, Kitabü-l İdrak (1312) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen panīr پنير z sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen panīr sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde payah- "süt" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe páyas पयस् z "süt" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

Ek Bilgi

Modern Hintçe panīr, Ermenice panir/banir, Bengali ponir vb. Farsçadan alınmıştır.

Etiketler: Alıntı, Yeni Farsça, Aynı anlamda, Ses evrimi, Orta Farsça, Eşkökenlilik, Avesta, Sanskritçe kategori veya etiketlerine bağlıdır. Peynir ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play