Peygamber

Fa payġāmbar پيغامبر her çeşit haberci, elçi § Fa payġām پيغام haber, ileti (<< OFa patgām a.a. << EFa *pati-gāma- Ave paiti-gāma- ) Fa +bar بر getiren, taşıyan  pey+, +ber

Tarihte En Eski Kaynak

"tanrı elçisi" [ ed. Borovkov, Orta Asya'da Bulunmuş Kuran Tefsirinin... (1300 yılından önce) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Farsça payġāmbar پيغامبر z "her çeşit haberci, elçi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça payġām پيغام z "haber, ileti" (NOT: Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen patgām sözcüğünden evrilmiştir. Orta Farsça sözcük Eski Farsça yazılı örneği bulunmayan *pati-gāma- sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde paiti-gāma- sözcüğü ile eş kökenlidir. ) ve Farsça +bar بر z "getiren, taşıyan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için pey+, +ber maddelerine bakınız.

Ek Bilgi

Arapça rasūl karşılığıdır. Karş. Ermenice patgam > badkam պատգամ (haberci, elçi).

Etiketler: Alıntı, Yeni Farsça, Bileşik kelime, Ses evrimi, Orta Farsça, Aynı anlamda, Eski Farsça , Eşkökenlilik, Avesta, Bileşik kelimenin devamı kategori veya etiketlerine bağlıdır. Peygamber ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play