Perforasyon - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Perforasyon Kelime Kökeni

Fr perforation delik, delme Lat perforare delmek, delik açmak +tion Lat per+1 forare a.a. << HAvr *bhor-ā- HAvr *bher-2 a.a.  farenjit

Tarihte En Eski Kaynak

"tıpta delme işlemi" [ Hüseyin Rahmi Gürpınar (1930 yılından önce) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca perforation "delik, delme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince perforare "delmek, delik açmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen forare fiilinden per+1 önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhor-ā- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bher-2 kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için farenjit maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Latinceden Fransızcaya halk dili vasıtasıyla gelen türevlerde par biçimi görülür ( pardon, pardösü, parfe, parfüm, parkur vb.); edebî dil yoluyla alınan sözcüklerde per+ korunur ( perfeksiyon, performans vb.) || Temel biçimi *per olan edat, Hintavrupa dillerinin en karakteristik ögelerindendir. Karş. Hintavrupa Anadilinde *

Etiketler: Fransızca, Türeme, Klasik Latince, bkz: Yabancı ekler, Türeme, Klasik Latince, Ses evrimi, Hintavrupa Anadili, Türeme, Hintavrupa Anadili, kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.