Patriyot

EYun/Yun patriōtēs πατριώτης hemşehri, vatandaş EYun patrís πατρίς baba yurdu, vatan EYun patēr πατήρ baba << HAvr *pəter- a.a.  peder

Tarihte En Eski Kaynak

"Epir (Kuzeybatı Yunanistan) kökenli Rumca konuşan Müslümanlara verilen ad" [ c (1980) : Patriyot Hayati kırk yıllık dostumdur ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Yunanca ve Yeni Yunanca patriōtēs πατριώτης z "hemşehri, vatandaş" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca patrís πατρίς z "baba yurdu, vatan" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca patēr πατήρ z "baba" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pəter- sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için peder maddesine bakınız.

Etiketler: Alıntı, Antik Yunanca, Türeme, Ses evrimi, Hintavrupa Anadili , Aynı anlamda kategori veya etiketlerine bağlıdır. Patriyot ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play