Otomat

Fr automate kendi iradesiyle hareket eden varlık veya bunu taklit eden makina EYun autómatos αυτόματον kendi-iradeli § EYun autós αυτός kendi EYun +matós -ματός düşünce, istem, irade (<< HAvr *mn-to- HAvr *men-1 düşünmek )  oto+<sup, mantalite

Tarihte En Eski Kaynak

otomatik [ Ahmet Rasim, Şehir Mektupları (1899) : otomatik yani makineye merbut ]
otomat [ Mehmet Bahaettin, Yeni Türkçe Lugat (1924) ]
otomatizasyon [ İsmail Husrev Tökin, İktisat Nasıl Okutulmalı (1931) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca automate "kendi iradesiyle hareket eden varlık veya bunu taklit eden makina" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca autómatos αυτόματον z "kendi-iradeli" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca autós αυτός z "kendi" ve Eski Yunanca +matós -ματός z "düşünce, istem, irade" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca parçacık Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mn-to- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *men-1 "düşünmek" kökünden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için oto+<sup, mantalite maddelerine bakınız.

Ek Bilgi

Otistik biçimi 1980"lerde İngilizceden Türkçeye alınmıştır. Karş. Fransızca autique (aynı anlamda).

Etiketler: Alıntı, Fransızca , Türeme, Antik Yunanca, Bileşik kelime, Bileşik kelimenin devamı, Ses evrimi, Hintavrupa Anadili kategori veya etiketlerine bağlıdır. Otomat ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play