Kol - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Kol Kelime Kökeni

<< ETü kol

Tarihte En Eski Kaynak

kol "1. ön uzuv, 2. sağ ve sol yan, ordunun sağ ve sol kanadı" [ Uygurca (1000 yılından önce) ]
kol "küçük askeri birlik, müfreze"
kollamak "yardım etmek, korumak" [ Tuhfetu'z Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye (1425) ]
kolaçan etmek "devriye gezmek" [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]
kolordu "askeriyede bir birlik, Fr corps d'armée karşılığı" [ KK (1908) : Yaver Paşa kolorduya ve Mahmut Şevket Paşaya yazıyor. ]
kolbastı "Trabzon yöresine özgü bir halk oyunu" [ m (1983) : Horonların yanı sıra oynanan diğer yerel oyunlar da vardır. "Sürmene Sallaması, Kolbastı" gibi oyunlar, ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe kol sözcüğünden evrilmiştir.

Ek Açıklamalar

Karş. Eski Türkçe koş (çift, çifte), koş- (ikilemek, karşılıklı koymak). ETü /l/ > /ş/ evriminin mahiyeti tam olarak aydınlatılamamıştır. || Türkiye Türkçesinde kolla- eylemi, Farsça yār (kol) > yārī, yārīdan (kol-lamak, yardım ve himaye etmek) çevirisidir. || Kolaçan etmek, "keşif veya devriye koluyla dolaşmak" anlamında bir askeriye deyimi olmalıdır. Karş. kol gezmek, kol dolaşmak (aynı anlamda). || Yeni Türkçe kolordu, Balkan Harbinden bir süre önce ordu modernizasyonu çerçevesinde oluşturulan yeni askeri birimin adıdır.

Etiketler: Ses evrimi kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.