İstasyon

Fr station 1. durma, duruş, 2. durma yeri, durak Lat stātio a.a. Lat stāre, stāt- durmak +tion << HAvr *stā- a.a.

Tarihte En Eski Kaynak

[ RYekta (1894) : İstasyonun büfesinde bir miktar istirahat ettim. ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca station "1. durma, duruş, 2. durma yeri, durak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen stātio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince stāre, stāt- "durmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *stā- biçiminden evrilmiştir.

Ek Bilgi

Hintavrupa Anadilinde *stā- basit kökünden > Eski Yunanca ʰístēmi, stā-, Latince stāre, stāt-, Almanca stehen (durmak), stāya- (durdurmak, dikmek). Hintavrupa Anadilinde stə-n(ā)- şimdiki zaman fiil kökünden > Latince stenare (durdurmak), Latince stāns (duran), İngilizce stand (durmak, durum). Hintavrupa Anadilinde si-stā- reduplikatif kökünden > Latince sistere (durdurmak). Hintavrupa Anadilinde stā-na- fiil adından > Avesta (Zend) dilinde stāna- (durak, konak, yer). Hintavrupa Anadilinde stōu- pekiştirme biçiminden > Eski Yunanca staurós, Eski Yunanca stōís, Avesta (Zend) dilinde stūna- (direk), Latince *staurare (dikmek, ayağa kaldırmak).

Etiketler: Alıntı, Fransızca , Klasik Latince, Aynı anlamda, Türeme, Ses evrimi, Hintavrupa Anadili kategori veya etiketlerine bağlıdır. İstasyon ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play