Girizgâh - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Girizgâh Kelime Kökeni

Fa gurēzgāh گريزگاه 1. kaçacak yer, kaçma kapısı, 2. kasidelerde birinci bölümü izleyen beyit Fa gurēz گريز kaçış Fa gurēχtan, gurēz- گريختن, گريز kaçmak << OFa virēχtan, virēç- a.a.  gü+, +gâh

Tarihte En Eski Kaynak

"kaçacak yer, sığınak, melce" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]
"söze giriş" [ c (1932) : M. Herriot girizgâh olmak üzere bir iki söz söylemiş ve Alman başvekili de bu sözlere ayni ifade ile mukabelede bulunmuştur ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Farsça gurēzgāh گريزگاه z "1. kaçacak yer, kaçma kapısı, 2. kasidelerde birinci bölümü izleyen beyit" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça gurēz گريز z "kaçış" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Farsça gurēχtan, gurēz- گريختن, گريز z "kaçmak" fiilinden türetilmiştir. Farsça fiil Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen virēχtan, virēç- fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için gü+, +gâh maddelerine bakınız.

Ek Açıklamalar

Modern anlamı giriş kelimesinden kontaminasyon yoluyla türemiş olmalıdır. "Sığınak" anlamı 1940'lara dek egemen görünür.

Etiketler: Yeni Farsça, Türeme, Yeni Farsça, Türeme, Yeni Farsça, Ses evrimi, Orta Farsça, kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.