Göz - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Göz Kelime Kökeni

<< ETü köz ETü kör-/*köri- görmek +Iz2  gör-

Tarihte En Eski Kaynak

köz "aynı anlamda" [ Orhun Yazıtları (735) : körür közüm körmez teg bilir biligim bilmez teg boldı ]
közlemek "göz atmak" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]
gözlük "göze takılan düzeltici mercek" [ Câmi-ül Fürs (1501) ]
gözlük "aynı anlamda" [ Evliya Çelebi, Seyahatname (1680 yılından önce) : çeşminin kudret-i nazarı kalmayıp burnuna gözlüğünü geçirip bakar ]
gözlem "müşahede" [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri (1942) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe köz sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan kör- veya *köri- "görmek" fiilinden +Iz2 sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gör- maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Eski Türkçe /+Ir-/ veya /+rI-/ ile biten fiillerin +Iz ile isim yapması için karş. kuduz, semiz, deniz, domuz, töz vb.

Etiketler: Ses evrimi, Eski Türkçe, Türeme, Eski Türkçe, bkz: Türkçe ekler kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.