Fil - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Fil Kelime Kökeni

Ar fīl فيل a.a. OFa/Aram pīl פיל a.a. Sans pīlu पीलु fildişi

Tarihte En Eski Kaynak

[ Atebet-ül Hakayık (1300 yılından önce) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Arapça aynı anlama gelen fīl فيل z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) ve Aramice/Süryanice aynı anlama gelen pīl פיל z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe pīlu पीलु z "fildişi" sözcüğünden alıntıdır.

Ek Açıklamalar

Ayrıca Akatça pilu. Güney Hindistan dillerinde “fildişi” anlamına gelen bir sözcükten Sanskritçeye ve Yakındoğu dillerine alınmıştır. Batı dillerinde kullanılan Eski Yunanca eléphas (fil, fildişi) sözcüğü Mısır kökenlidir.

Etiketler: Arapça, Orta Farsça, kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.