Ekümenik

Fr oecuménique evrensel, tüm alemi kapsayan, Hıristiyan aleminin tümünü kapsayan EYun oikomenikós οικομενικός EYun oikoménē οικομένη meskûn dünya, uygar alem +ikos EYun oikéō οικέω iskân etmek, ikamet etmek EYun oíkos οίκος ev, konut  ekoloji

Tarihte En Eski Kaynak

[ c (1946) : Bu kilisenin ökümenik vasfını parçalayan (...) Rusya'dır. ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca oecuménique "evrensel, tüm alemi kapsayan, Hıristiyan aleminin tümünü kapsayan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca oikomenikós οικομενικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca oikoménē οικομένη z "meskûn dünya, uygar alem" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca oikéō οικέω z "iskân etmek, ikamet etmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca oíkos οίκος z "ev, konut" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ekoloji maddesine bakınız.

Ek Bilgi

Tarama Dergisi"ne göre “Seyitgazi, Çal, Eğirdir, Kütahya” ağızlarından derlenmiştir. Batı Anadolu ağızlarında eğsen, iğsen, eysan, akson biçimleri görülür.

Etiketler: Alıntı, Fransızca , Antik Yunanca, Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play