Dia+ - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Dia+ Kelime Kökeni

EYun diá διά zıt yönlere gitme, çapraz olma, aykırı olma, bir şeyin iki yanına değme, baştan sona katetme bildiren edat ve fiil öneki EYun dúo, di- iki << HAvr *dwo- iki  

Tarihte En Eski Kaynak

[ m (1961) : aynı zamanda mikroskop vazifesi gören ve sadece film strip ve küçük diyapozitif göstermeğe mahsus elektrikli ve elektriksiz köylerde çalışabilen TOS Diaprojektörleri ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca dia sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca diapositif "şeffaf pozitif film" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Fransızca diaphane "şeffaf " (NOT: Fransızca sözcük Eski Yunanca diaphaínō διαφαίνω z "içinden öbür yanı görünmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca phaínō φαίνω z "ışımak, görünmek" fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir. ) ve Fransızca positif sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için fantezi, pozitif maddelerine bakınız.

Ek Açıklamalar

Türkçe modern kullanımı Batı dillerinden alınmıştır.

Etiketler: Antik Yunanca, Türeme, Antik Yunanca, Ses evrimi, Hintavrupa Anadili kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.