Camız

Ar cāmūs/cāmūş جاموس/جاموش manda, su sığırı Aram gamūş גמוש a.a. OFa gāv mēş a.a. OFa gāv inek, sığır << HAvr *gʷou- a.a.  buffalo

Tarihte En Eski Kaynak

camuş [ Düsturname-i Enveri (1465) ]
camuz [ Mü (1600 yılından önce) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Arapça cāmūs veya cāmūş جاموس/جاموش z "manda, su sığırı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen gamūş גמוש z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen gāv mēş deyiminden alıntıdır. Orta Farsça deyim Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) gāv "inek, sığır " sözcüğünden türetilmiştir. Orta Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gʷou- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için buffalo maddesine bakınız.

Ek Bilgi

Anadolu ağızlarındaki komeş/komış biçimi Ermenice kōméş < Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) gāwmēş"ten alınmıştır. Karş. manda

Kelime Telaffuzu

Camız kelimesiniz telaffuz edilişini Telaffuz sözlüğünden dinleyebilirsiniz, Camız nasıl telaffuz edilir? Öğrenmek ve dinlemek için oynat ikonuna basın.

Bu kelime telaffuzunu TRT Telaffuz sözlüğü sağlamaktadır.

Etiketler: Alıntı, Arapça, Eşkökenlilik, Aramice ve Süryanice, Aynı anlamda, Orta Farsça, Türeme, Ses evrimi, Hintavrupa Anadili kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play