Bustrofedon

İng boustrophedon antik epigrafide bir satırı sağdan sola, bir satırı soldan sağa yazılan yazıt EYun boustrophēdón βουστροϕηδόν "öküz dönüşü usulünde", a.a. § EYun boûs βούς öküz EYun stróphos στρόϕοςύ dönüş  buffalo

Tarihte En Eski Kaynak

[ m (1954) : Eski Yunanlılar, yazının ilk satırını sağdan sola, ikincisini soldan sağa, sonra yine sağdan sola ve hep böyle istikamet değiştirerek yazar ve böyle yazmaya (bustrofedon) derlerdi. ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

İngilizce boustrophedon "antik epigrafide bir satırı sağdan sola, bir satırı soldan sağa yazılan yazıt" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca boustrophēdón βουστροϕηδόν z ""öküz dönüşü usulünde", antik epigrafide bir satırı sağdan sola, bir satırı soldan sağa yazılan yazıt" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca boûs βούς z "öküz" ve Eski Yunanca stróphos στρόϕοςύ z "dönüş" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için buffalo maddesine bakınız.

Ek Bilgi

Türkçe biçim fonetik açıdan problemlidir.

Etiketler: Alıntı, İngilizce , Antik Yunanca, Bileşik kelime, Bileşik kelimenin devamı kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play