Zifir - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Zifir Kelime Kökeni

Ar ḏafir ذفر [#ḏfr sf.] pis ve yoğun kokan Ar ḏafara pis koktu

Tarihte En Eski Kaynak

zifr زفر "pis kokulu madde" [ F (1451) : dest u dehan yuyup zifr kokusın götürdiler ]
zifīr زفير "tütün ağızlığı içinde oluşan ziftli madde" [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Arapça ḏfr kökünden gelen ḏafir ذفر z "pis ve yoğun kokan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏafara "pis koktu" fiilinin sıfatıdır.

Ek Açıklamalar

Türkçe kaynaklarda genellikle ز ile زفر yazılır. Bkz. Ahterî-i Kebir 1144, زفر veya ذفر.

Etiketler: Arapça, Arapça sıfat, Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.