Vertigo

Fr vertige Lat vertīgō 1. döngü, sarmal, 2. baş dönmesi Lat vertere, vers- dönmek  versiyon

Tarihte En Eski Kaynak

vertij "baş dönmesi" [ Mehmet Bahaettin, Yeni Türkçe Lugat (1924) ]
vertigo [ Meydan-Larousse (1969) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca vertige veya Latince vertīgō "1. döngü, sarmal, 2. baş dönmesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince vertere, vers- "dönmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için versiyon maddesine bakınız.

Ek Bilgi

Aynı kökten Latince vertere/versare (dönmek, döndürmek), Almanca werden (dönmek, dönüşmek), İngilizce +ward (bir şeye veya yöne dönme bildiren takı), Farsça vardan (dönmek). Geç Latince virare (döndürmek) biçiminin dolaysız kaynağı belli değildir.

Etiketler: Alıntı, Fransızca , Klasik Latince, Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır. Vertigo ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play