Tip - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Tip Kelime Kökeni

Fr type 1. kalıp, matbaa hurufatı, 2. 1. edebiyatta kişilik kalıbı, 2. ilgi veya dikkat çekici kişilik EYun týpos τύπος damga, kalıp EYun tý(m)pō τύ(μ)πω vurmak, dövmek, davul çalmak << HAvr *tu(m)p- HAvr *(s)teu-1 vurmak, kakmak

Tarihte En Eski Kaynak

tip [ Mehmet Bahaettin, Yeni Türkçe Lugat (1924) ]
tipoloji [ m (1968) : sönmeğe mahkûm bir tipolojiyi ifade eder ]
tipleme [ c (1968) : "Hareket" ve "tipleme"ye dayanan çok sevimli bir komedidir. ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca type "1. kalıp, matbaa hurufatı, 2. 1. edebiyatta kişilik kalıbı, 2. ilgi veya dikkat çekici kişilik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca týpos τύπος z "damga, kalıp" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca tý(m)pō τύ(μ)πω z "vurmak, dövmek, davul çalmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tu(m)p- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)teu-1 "vurmak, kakmak" kökünden türetilmiştir.

Ek Açıklamalar

Homeros'tan beri kaydedilmiş olan Yunanca sözcüğün etimolojisi belirsizdir ( Chantraine 298). || Talmud Aramicesi darbān דַּרְבָן (üvendire, tırpanın bir kısmı - Marcus Jastrow, Dictionary of the Targumim, Talmud Bavli etc. 320) Yunancadan alıntı olabileceği gibi, ortak nihai kaynak bir Anadolu dili de olabilir.

Etiketler: Fransızca, Antik Yunanca, Türeme, Antik Yunanca, Ses evrimi, Hintavrupa Anadili, Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.