Tansık - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Tansık Kelime Kökeni

<? ETü taŋ 1. gün doğumu, 2. tatlı, leziz, nefis +sUk ● Uy  tan

Tarihte En Eski Kaynak

taŋsuk "tatlı, leziz, hoş, olağanüstü, çok değerli, acayip" [ Uygurca (1000 yılından önce) ]
tansuχ/tanşuğ "acibe, mucize" [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe taŋ "1. gün doğumu, 2. tatlı, leziz, nefis" sözcüğünden +sUk sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için tan maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

MÖ 4. yy'a ait Çince bir metinde zikredilmiştir. Kayda geçen en eski Türkçe sözcüklerden biridir. Başka bir dilden alıntı ihtimali güçlüdür; ancak Eski Türkçe teŋ (denklik? ufuk?) bağlantısı da düşünülmeye değer. Karş Arapça ḳadīr (tanrının bir adı) < ḳadr (denklik, değer). || Yeni Türkçe tanrıça, Sırpça králitsa modeline göre üretilmiş bir türevdir. Karş. imparatoriçe, çariçe.

Etiketler: Türeme, Eski Türkçe, bkz: Türkçe ekler, İlk kullanım kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.