Tık - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Tık Kelime Kökeni

onom  tak2

Tarihte En Eski Kaynak

tikir tikir "at nalının çıkardığı ses" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]
tınkıldı "yay kirişi vurma sesi, tıngırtı" [ Danişmend-Name (1360) ]
tıkıldı "tıkırtı" [ TDK, Tarama Sözlüğü (1600 yılından önce) ]
tıkırtı "sürekli hafif darbe sesi, tencere sesi, araba tekerleği sesi" [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Ses yansımalı sözcüktür. Daha fazla bilgi için tak2 maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Yeni Yunanca trelós (deli) biçiminden alındığını düşünmek için bir neden yoktur.

Etiketler: Cinsi, onomatope - ses yansımalı kelime kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.