Cinsi Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Cinsi Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Cinsi kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Arapça χns̠ kökünden gelen χuns̠āˀ خنثاء z "hermafrodit, çift cinsiyetli" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça hdhd kökünden gelen hudhud هدهد z "Kur'anda adı geçen bir kuş, çavuş kuşu, upupa epops" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Ses yansımalı sözcüktür.
Yeni Yunanca kédron κέδρον z "Akdeniz'in yüksek dağlarında yetişen çam cinsinden bir ağaç, sedir ağacı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kédros κέδρος z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice ḳiṭer קטר z "buhur, günnük, tütsü amacıyla yakılan reçine" sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #ḳṭr קטר z "damlama" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için katran1 maddesine bakınız.
Fransızca pékinois "bir köpek cinsi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Pékin "Çin'de bir kent" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Çince Bei-jing "'Kuzey Başkenti', Çin'de bir kent" sözcüğünden alıntıdır.
Farsça lālā لالا z "çocuk bakıcısı, mürebbi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Bebek sözüdür.
İtalyanca baldo "1. yiğit, gözüpek, mağrur, 2. İtalya'da geliştirilen bir pirinç cinsi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Eski Yüksek Almanca bald "yiğit, cesur" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen baltho-z sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için bold maddesine bakınız.
İngilizce transgender "karşı cinsin özelliklerini veya davranış biçimlerini benimseyen kimse" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce gender "cinsiyet" sözcüğünden trans+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca genre veya gendre "cins, tür, cinsiyet" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için jenerasyon maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce agave "Amerika kökenli bir kaktüs cinsi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Agauē "Yunan mitiolojisinde bir şahsiyet" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca agauós αγαυός z "soylu, seçkin" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca ve İngilizce androgyne "erkeğe benzeyen kadın, çift cinsiyetli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca anér, andr- ανέρ, ανδρ- z "erkek" ve Eski Yunanca gynē γυνή z "kadın" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için andro+, jineko+ maddelerine bakınız.
Fransızca hérmaphrodite "çift cinsiyetli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Hermaphrodite "mitolojide Hermes ile Afrodit'in çift cinsiyetli çocuğu" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca Hermes ἑρμῆς z ve Eski Yunanca Afrodite αφροδιτε z sözcüklerinin bileşiğidir.
Fransızca hétérosexuel "diğer cinse eğilimli olan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰéteros ἑτερος z "başka, ayrı" ve Latince sexus "cinsiyet" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hetero+, seks maddelerine bakınız.
Fransızca homosexuel "eşcinsel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen homosexual sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1892 Krafft-Ebing, "Psychopathia Sexualis"in İng. çevirisinde.) Bu sözcük Eski Yunanca ʰomós ὁμός z "aynı, eş" ve Latince sexus "cinsiyet" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için homo+, seks maddelerine bakınız.
Yeni Yunanca melanúria μελανούρια z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca melanúri μελανούρι z "karakuyruk, karagöz cinsinden kuyruğu kara lekeli balık, sparus melanurus" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca mélas, melan- μέλας, μελαν- z "kara" ve Yeni Yunanca ve Eski Yunanca ourá ουρά z "kuyruk" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için melano+ maddesine bakınız.
Farsça hāy hūy هاى هوى z "şamata, gulgule, kalabalık sesi" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Ses yansımalı sözcüktür.
Farsça kākum كاكم z "sansar cinsinden bir hayvan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen kākōm sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca asexuel veya İngilizce asexual "cinsiyetsiz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca ve İngilizce sexuel "cinsiyet" sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için seks maddesine bakınız.
Fransızca bisexuel veya İngilizce bisexual "iki cinsiyetli" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince bi- "iki" ve Latince sexus "cinsiyet" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için bi+3, seks maddelerine bakınız.
Fransızca caniche "bir köpek cinsi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca cane "ördek" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca ve İngilizce labrador "bir köpek cinsi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Labrador "Kanada'da bir yarımada" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Joao Fernandes Lavrador "1498'de bu bölgeyi keşfeden Portekizli kâşif " özel adından türetilmiştir.
Fransızca sexe veya İngilizce sex "1. cinsiyet, dişi veya erkek olma durumu, 2. cinsel birleşme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sexūs "ayrışma, dişi ve erkek ayrışması, cinsiyet" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince secare, sect- "bölmek, ayırmak" fiili ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için segman maddesine bakınız.
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.