Sorguç - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Sorguç Kelime Kökeni

Fa sarāġuc/sarāġuş سراغج/سراغش yastık şeklinde saçı kucaklayan ve çeşitli püsküllerle bezenmiş kadın başlığı § Fa sar سر baş Fa āġuş آغش kucak  ser, aguş

Tarihte En Eski Kaynak

sorguç "kılıç sapının top şeklindeki uç kısmı" [ Kıpçak Türkçesi Sözlüğü (1500 yılından önce) ]
sorguc/sorguç "iğneyle sarığa iliştirilen püskül şeklinde süs" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Farsça sarāġuc veya sarāġuş سراغج/سراغش z "yastık şeklinde saçı kucaklayan ve çeşitli püsküllerle bezenmiş kadın başlığı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sar سر z "baş" ve Farsça āġuş آغش z "kucak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ser, aguş maddelerine bakınız.

Ek Açıklamalar

Karş. Eski Türkçe saraguç (kadınların yüzlerini örttükleri bir tür peçe - Kaş). Bu sözcük de muhtemelen Farsça olup, Türkçe araç ve giyim eşyası adları yapan +gUç ekine benzerliği nedeniyle Türkçe sanılmıştır. Eski Türkçe *sara- fiili mevcut değildir.

Etiketler: Yeni Farsça, Bileşik kelime, Yeni Farsça, Yeni Farsça kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.