Silvuple - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Silvuple Kelime Kökeni

Fr s'il vous plait "sizi memnun ederse", rica sözü Fr plaire memnun etmek << OLat placēre a.a.  plasebo

Tarihte En Eski Kaynak

[ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı (1955) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca s'il vous plait "'sizi memnun ederse', rica sözü" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca plaire "memnun etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen placēre fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için plasebo maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Maliye bakanlığı esnasında alınan tasarruf tedbirleri nedeniyle soyluların yağlıboya portreler yerine (daha ucuz olan) siluet çizimleriyle yetinmek zorunda kalmaları nedeniyle.

Etiketler: Fransızca, Türeme, Fransızca, Ses evrimi, Orta Latince, kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.