Ser

Fa/OFa sar سر baş, kafa Ave sarah- a.a. Sans śíras शिरस् a.a. << HAvr *kerəs- a.a. HAvr *ker-1 kafa, boynuz

Tarihte En Eski Kaynak

[ Ebu Hayyan, Kitabü-l İdrak (1312) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) sar سر z "baş, kafa" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen sarah- sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen śíras शिरस् z sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kerəs- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ker-1 "kafa, boynuz" kökünden türetilmiştir.

Ek Bilgi

Hintavrupa Anadilinde *kerəs- > Avesta (Zend) dilinde sarah- (kafa), Eski Yunanca kéras (boynuz), Latince cere-brum (beyin). ● Hintavrupa Anadilinde *krsno- > Eski Yunanca kránon (boynuz), kraníon (kafa, kafatası). ● Hintavrupa Anadilinde *krən-go- > Sanskritçe śriŋga (boynuz) ● Hintavrupa Anadilinde *kr- ve *kr-nu- > Latince cornus, Germence *hurnaz > İngilizce horn (boynuz). ● Hintavrupa Anadilinde *keru- > Latince cervus (“boynuzlu” > geyik). ● Hintavrupa Anadilinde *krə-t- > Eski Yunanca karoton (“boynuz kök” > havuç) > İngilizce carrot.Hintavrupa Anadilinde *krei- > Germence *hraina (“boynuzlu” > geyik).

Benzer Kelimeler

Etiketler: Alıntı, Yeni Farsça, Eşkökenlilik, Avesta, Aynı anlamda, Sanskritçe, Ses evrimi, Hintavrupa Anadili , Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır. Ser ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play