Sığla - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Sığla Kelime Kökeni

ETü suvla- +Ig ETü suv +lA-  su

Tarihte En Eski Kaynak

suvlag "sulak" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]
suğla "sulak yer, bataklık" [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]
sığla ağacı "günnük ağacı, liquidambar orientalis" [ TDK, Türkçe Sözlük, 8. Baskı (1988) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe suvla- fiilinden +Ig sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe suv sözcüğünden +lA- sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için su maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

+tmaç ekinin yapısı ve işlevi açık değildir. Türkiye Türkçesinde sığırtmak (seğirtmek, koşuşmak - DS) ile ilişki kurulabilir.

Etiketler: Türeme, Eski Türkçe, bkz: Türkçe ekler, Türeme, Eski Türkçe, bkz: Türkçe ekler kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.