Rezerv - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Rezerv Kelime Kökeni

Fr reserve saklanan şey, yedek Fr réserver saklamak, biriktirmek, yedeklemek  rezerve

Tarihte En Eski Kaynak

rezerv "finansal yedek" [ c (1930) : bu sermaye, federal rezerv bankalarının talimatnameleri mucibince ikinci derecede iskonto edemedikleri senedatı ticariyenin iskontosuna tahsis edilecektir ]
rezerv "işletilmemiş yeraltı zenginliği" [ c (1949) : Raman mıntakasında petrol rezervi ne kadardır ]
rezerv koymak "bir karar veya sözleşmeye itiraz hakkını saklı tutma" [ c (1980) : ortaya konan formülün Waldheim'ın konuşmasına rezerv koymak anlamını taşıdığı ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca reserve "saklanan şey, yedek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca réserver "saklamak, biriktirmek, yedeklemek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için rezerve maddesine bakınız.

Etiketler: Fransızca, Türeme, Fransızca kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.