Reklam

Fr réclame 1. iddia, protesto, bağırarak ileri sürülen şey, 2. ilan Fr réclamer yüksek sesle ileri sürmek, tellal ile ilan etmek Lat reclamare a.a. Lat re+ clamare okumak, yüksek sesle söylemek << HAvr *klā-mā- HAvr *kelə-2 a.a.  klarnet

Tarihte En Eski Kaynak

[ İlan-ı Ticaret: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e İstanbul (1910) : El ile dokunmuş dantelden bluzlar gayet ehven olmak üzere reklam için yirmi guruş fiyatla satılmaktadır. ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca réclame "1. iddia, protesto, bağırarak ileri sürülen şey, 2. ilan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca réclamer "yüksek sesle ileri sürmek, tellal ile ilan etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen reclamare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince clamare "okumak, yüksek sesle söylemek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *klā-mā- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kelə-2 kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için klarnet maddesine bakınız.

Etiketler: Alıntı, Fransızca , Türeme, Klasik Latince, Aynı anlamda, Ses evrimi, Hintavrupa Anadili kategori veya etiketlerine bağlıdır. Reklam ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play