Reel

Fr réél gerçek OLat realis nesnel, gerçek +alis Lat rēs, re- varlık, nesne, şey << HAvr *rē- varlık

Tarihte En Eski Kaynak

realizm "19. yy'da bir edebiyat ve resim ekolü, "gerçekçilik"" [ Ahmet Mithat Ef. (1877) ]
reel [ Ahmet Mithat Ef. (1900 yılından önce) ]
realist "gerçekçi" [ Ahmet Rasim, Şehir Mektupları (1899) ]
realite [ c (1930) : Bugünkü beynelmilel münasebetlerde hamiyetten evvel realite hakimdir ]
realize etmek [ c (1935) : verilen kararların dikkatle göze alınarak mümkün olan süratle realize edilmesi ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca réél "gerçek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince realis "nesnel, gerçek" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince rēs, re- "varlık, nesne, şey" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *rē- "varlık" biçiminden evrilmiştir.

Ek Bilgi

Redakte etm ~ Fransızca *rédacter fiili Türkçeye özgüdür.

Etiketler: Alıntı, Fransızca , Orta Latince, Türeme, Klasik Latince, Ses evrimi, Hintavrupa Anadili kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play