Rast

Fa rāst راست 1. düz, doğru, hayırlı, şanslı, 2. sağ taraf, 3. İran musikisinde bir makam << EFa/Ave rāşta- düz, doğru, sağ taraf << HAvr *rg-sta- HAvr *reg-1 yöneltmek, yönetmek

Tarihte En Eski Kaynak

rast [ Atebet-ül Hakayık (1300 yılından önce) ]
rast gelmek [ Tezkiret-ül Evliya (1341) : fariğ ol kim iş senün kıyasuŋ birle rast gelmez. ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Farsça rāst راست z "1. düz, doğru, hayırlı, şanslı, 2. sağ taraf, 3. İran musikisinde bir makam" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde rāşta- "düz, doğru, sağ taraf" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *rg-sta- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *reg-1 "yöneltmek, yönetmek" kökünden türetilmiştir.

Ek Bilgi

Aynı kökten Latince rectus, Almanca recht, İngilizce right, Fransızca droit (düz, doğru = sağ), Latince regere, rect- (dizmek, düzeltmek, düzenlemek, yönetmek), rogare (önermek), regula (kural, cetvel), rex, reg- (kral), Sanskritçe rājā (kral), raśṭra (krallık).

Benzer Kelimeler

Etiketler: Alıntı, Yeni Farsça, Ses evrimi, Eski Farsça ve Avesta, Hintavrupa Anadili , Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play