Prizma

Fr prisme, prismat- geometride bir şekil << OLat prisma EYun prîsma πρῖσμα kesit EYun príō πρίω (testere ile) kesmek +ma

Tarihte En Eski Kaynak

"mühendislikte kullanılan bir alet" [ c (1931) : nikelajlı şakul, 20'şer metroluk kabzalı çelik şerit, menşurlu prizma, hesap makinesi ]
"geometride üç boyutlu şekil" [ c (1940) : bu oyun basit görünürse de yuvarlak şekiller yahud prizma tarzındaki şekiller için hiç şüphesiz güçtür ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca prisme, prismat- "geometride bir şekil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince prisma sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca prîsma πρῖσμα z "kesit" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca príō πρίω z "(testere ile) kesmek" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir.

Ek Bilgi

Fransızca préhistoire veya Almanca vorgeschichte karşılığı olarak Türkçeleştirilip, telaffuzu Eski Yunanca veya Latinceye benzetilmiştir.

Etiketler: Alıntı, Fransızca , Ses evrimi, Orta Latince, Antik Yunanca, Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play